---------------------- ------------------------------------ پایان نامه رابطه اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام

میهن داکیومنت

پایان نامه ، پروژه ، مقاله ، جزوات

مهدی.س , , 472 بازدید 1 سال قبل

پایان نامه بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی برابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.هدف اصلی این پایان نامه تشریح اجزای صورت سود و زیان می باشد.مطالعه این پایان نامه می تواند ایده های جالب و بکری را برای نگارش پایان نامه شما رقم بزند. برای انجام مراحل تهیه پایان نامه با موضوعی مشابه موضوع فوق میتواند بسیار مفید باشد.

چکیده

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.
این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.
لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:
بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.
دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ می باشد. همچنین از مجموع ۲۹۵ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد ۵۵ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.
روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی – استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.
بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها، این نتیجه حاصل شد:
بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.
به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.
لذا بر اساس نتایج این تحقیق، نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.

مقدمه :
سیستم اطلاعات حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت‌های سازمانها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه با اهمیت دارند. بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم‌ها اتخاذ می‌شود، سهم عمده‌ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود تحت تأثیر ارقام و اطلاعات سیستم‌های حسابداری است.
هر گونه تحقیق در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های طیف وسیع تصمیم‌گیرندگان ذینفع در شرکتها به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای آنها کمک می‌کند.

بیان موضوع
سرمایه‌گذاران هنگام سرمایه‌گذاری در سهام عادی باید بررسی‌های وسیعی را انجام دهند، به عبارت دیگر آنها باید عوامل زیادی را هنگام سرمایه‌گذاری مد نظر قرار دهند زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام عادی تبدیل می‌کنند. اگر سرمایه‌گذاران بدون توجه به یک سری از عوامل اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند، نتایج مطلوبی عاید آنها نخواهد شد و این موضوع بیشتر در کشورهایی مطرح است که بورس اوراق بهادار کارائی لازم وجود ندارد. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار کارائی دارد، احتیاج به بررسی‌های وسیع در مورد اوراق بهادار نیست زیرا قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی (واقعی) آن اوراق است، به عبارت بهتر قیمت بازار سهام، شاخص مناسبی از ارزش واقعی سهام است. بورس اوراق بهادار تهران در حکم یک بازار متشکل تسهیلات لازم را برای خریداران و فروشندگان سهام فراهم می‌نماید به نحوی که آنها بتوانند در هر زمان پول خود را به اوراق بهادار یابالعکس تبدیل نماید.

هدف و دلایل انتخاب موضوع
در اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور که بعد از پایان جنگ تحمیلی به تصویب رسید، به منظور کاستن از بار مالی دولت و افزایش کارایی بنگاه‌های بخش عمومی تمهیداتی اندیشه شد و مقرر گردید که سهام شرکت‌ها از طریق بورس به مردم واگذار گردد. این تحقیق بدنبال این است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید و از این طریق سرمایه‌گذاران را قادر نماید تا سهام شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و سهام مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب نماید و این امر به حضور سرمایه‌گذاران به عنوان اصلی‌ترین ارکان بورس کمک خواهد کرد.

اهمیت موضوع تحقیق
از آنجایی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه دارای نقش محوری و حیاتی هستند، لازم است موجباتی فراهم آوریم که آنان به سرمایه‌گذاری در سهام ترغیب شوند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران جزء بتوانند ثروت خود را حفظ کنند.

فرضیه تحقیق
با توجه به موضوع و هدف تحقیق بررسی می‌نمائیم که آیا بین متغییرهای تغییرات اقلام صورت سود و زیان (متغییر مستقل) و تغییرات بازده سهام (متغییر وابسته) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط و همبستگی وجود دارد یا خیر؟ به همین منظور آزمون فرضیه‌های ذیل را عملی می‌کنیم:

فرضیه اول:
H0 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.
H1 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.
فرضیه دوم:
H0: بین تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.
H1: بین تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.
فرضیه سوم:
H0: بین تغییرات هزینه‌های عملیاتی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.
H1: بین تغییرات هزینه عملیاتی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

قلمرو تحقیق:
هر تحقیق باید دامنه مشخصی و تعریف شده‌ای داشته باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق احاطه کافی بر تحقیق داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

متغیرهای تحقیق:
هر تحقیق دارای تعدادی متغیر وابسته و مستقل می‌باشد. در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل شامل تغییرات فروش، تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته، تغییرات هزینه‌های عملیاتی، تغییرات هزینه‌های مالی، تغییرات سایر درآمدها، تغییرات سایر هزینه‌ها و تغییرات سود خالص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران بوده و متغیر وابسته تحقیق تغییرات بازده سهام شرکتهای مزبور می‌باشد.

تعاریف عملیاتی
بازده :
بازده عبارتست از نسبت کل عایدی (ضرر) حاصل از سرمایه‌گذاری در یک دوره معین به سرمایه‌ای که برای بدست آوردن این عایدی در ابتدا دوره، مصرف گردیده است. بازده سهام شامل تغییر در اصل سرمایه (تغییر قیمت سهام) و سود نقدی دریافتی می‌باشد

فروش :
عبارت است از جریان ورود دارائیها یا سایر موارد افزایش دارائیهای یک واحد تجاری و یا تصفیه بدهیهای آن طی یک دوره مالی که ناشی از تحویل کالا، ساخت دارائی برای مشتریان، ارائه خدمات یا سایر فعالیت‌های انتفاعی است در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری باشد.

هزینه:
عبارت است از جریان خروج دارائی‌ها و یا سایر موارد استفاده دارائیها یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیت‌ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری باشد.

سود (یا زیان) خالص:
عبارت است از مازاد (یا کمبود) درآمدها نسبت به هزینه‌ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش (یا کاهش) خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیت‌های انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط مؤثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‌گیری می‌شود.
هزینه عملیاتی:
عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سهام ، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سهام، که از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد، در واقع هزینه های عملیاتی شامل هزینه های فروش ، اداری و عمومی می باشد.
هزینه مالی:
عبارتست از سود تضمین شده، کار مزد و سایر مخارجی که واحد تجاری برای تامین منابع مالی متحمل می شود.

سایر درآمدها:
عبارتست از افزایش در خالص دارایی ها که از معاملات جانبی یا اتفاقی (به جزء مبادلات سرمایه ای و درآمد فروش) حاصل شده باشد.
اصولا سرمایه‌گذاران باید بررسی‌های وسیعی در مورد خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند بعبارت دیگر آنها باید عوامل زیادی را در هنگام سرمایه‌گذاری مد نظر قرار دهند؛ زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل می‌نمایند. اگر آنها بدون توجه به یکسری عوامل، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند، نتایج مطلوبی از سرمایه‌گذاری عاید آنها نخواهد شد. این موضوع بیشتر در کشورهایی مطرح است که بازار اوراق بهادار (بورس) کارایی ندارد. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار کارایی دارند، احتیاج به بورس‌های وسیع در مورد اوراق بهادار نیست زیرا قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی (واقعی) آن است. به عبارت بهتر قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است.

نتیجه گیری
تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. بورس اوراق بهادار، عمده‌ترین طریق تجهیز و تخصیص سرمایه است. بورس اوراق بهادار هر چه کاراتر باشد، نقش خود را در حصول اهداف فوق بهتر ایفا می‌کند. یکی از ویژگیهای بازار کارآ، شفاف بودن اطلاعات است. هرچه اطلاعات دقیق و به موقع در دسترس سرمایه‌گذاران باشد، امکان تصمیم‌گیری صحیح‌تر برای آنها بیشتر فراهم می‌شود. چون هنگامی که فردی تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام می‌گیرد، اولین مشکلی که با آن مواجه می‌شود انتخاب سهام مورد نظر برای خرید است. لذا اگر اطلاعات کافی مربوط و به موقع در دسترس باشد، سرمایه‌گذاران بالقوه دچار سردرگمی نشده و راحت‌تر می‌توانند با استفاده از این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند. یکی از راههای دستیابی به اطلاعات استفاده از اطلاعات صورتهای مالی می‌باشد. اطلاعات صورتهای مالی که مطابق استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود عمدتاً با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان در ارزیابی واحد مورد نظر تهیه می‌شوند. صورتهای مالی اعم از ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، هر کدام بخشی از اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان را تأمین می‌کنند و ارزیابی واحد اقتصادی از نظر انعطاف‌پذیری، توانایی درآمدزایی، جریان نقدی و ریسکهای تجاری، عملیاتی و سایر موارد براساس صورتهای مالی مذکور صورت می‌گیرد.

 شما میتوانید فایل اصلی این پایان نامه را با فرمت Word در یک فایل فشرده دانلود کنید.باید حتما نرم افزار WinRar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.امیدوارم دانلود و مطالعه این پایان نامه کمک بسیار زیادی به مخاطبین سایت میهن داکیومنت کرده باشد.ما منتظر نظرات شما در مورد این پایان نامه هستیم.

نوع فـایــل : WORD

حجم فایل : 1.26 MB

قیـــمـــت : رایگان

مــنـبـــــع : میهن داکیومنت

دانلود با لینک کمکی

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,

مهدی.س بدون نظر 117

شرح مختصر :

پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک بیمارستان هنوز هم در غالب سازمان ها، اعم از خصوصی و عمومی، نتیجه ی عملیات حسابداری، یعنی صورت حساب ها و گزارش های مالی، فقط فهرستی از اراقام و اعدادی تلقی می شود که حاکی از دریافت و پرداخت وجوه و چگونگی عملیات گذشته می باشد؛ و یا اینکه […]

مهدی.س بدون نظر 93

شرح مختصر :

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع حسابداری کالادرشرکت گاز در این پروژه با سیستم حسابداری موجوذی کالا و طبقه بندی انواع کالا در شرکت گاز آشنا می شوید. پروژه حاضر درباره حسابداری کالادرشرکت گاز می باشد که اطلاعاتی از قبیل تاریخچه صنعت گاز در ایران ، ،طبقه بندی کالا در صنعت نفت ، کالاهای موجودی […]

مهدی.س بدون نظر 84

شرح مختصر :

پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع بسته بندی مواد غذایی در این پروژه با خط بسته بندی مواد غذایی  آشنا می شوید امیدواریم تا این پروژه مورد توجه استفاده کننده گان قرار گیرد. بسته‌بندی به عنوان یک ابزار کارآمد سالهاست که مورد  نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندی […]


در گوگل محبوب میکنم