پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

دانلود نمونه سوال پیام نور رشته مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی

 • کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی
 • حشره شناسی و دفع آفات
 • اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی
 • علفهای هرز و کنترل آن ها
 • اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی
 • زراعت غلات (گرایش زراعت)
 • مبانی برنامه ریزی آموزشی
 • ارتباطات و نوآوری
 • اصول مدیریت آموزش و ترویج
 • اصول آموزش کشاورزی
 • اصول ترویج کشاورزی
 • بیماری های گیاهی
 • اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی
 • آشنایی با کامپیوتر
 • تکنولوژی آموزشی
 • زیست شناسی
 • اصول آموزش بزرگسالان
 • آبیاری عمومی
 • مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی
 • توسعه و کشاورزی پایدار
 • تعاونی روستایی
 • جامعه شناسی روستایی و عشایری
 • کاربرد شیمی در کشاورزی
 • مدیریت مزرعه
 • آمار و احتمالات
 • اقتصاد کشاورزی
 • زراعت عمومی
 • طرح آزمایشهای کشاورزی
 • گیاه شناسی عمومی
 • باغبانی عمومی
 • روانشناسی تربیتی
 • مساحی و نقشه برداری
 • فیزیک عمومی
 • دامپروری عمومی
 • خاک شناسی عمومی
 • ماشینهای کشاورزی
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • زبان خارجی
 • آشنایی با دفاع مقدس
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه
 • انقلاب اسلامی ایران
 • انقلاب اسلامی ایران
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • دانش خانواده و جمعیت
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • اصول برنامه ریزی ترویجی
 • زراعت گیاهان صنعتی (گرایش زراعت)
 • زراعت گیاهان علوفه ای (گرایش زراعت)
 • دیم کاری (گرایش زراعت)
 • کاربرد فیزیک در کشاورزی
 • گیاه شناسی ۱
 • کاربرد شیمی در کشاورزی
 • خاک شناسی عمومی
 • زراعت عمومی
 • مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
 • جامعه شناسی روستایی و عشایری
 • حشره شناسی کشاورزی
 • ھوا و اقلیم شناسی
 • نقشه برداری ۱
 • مقدمات روش تحقیق
 • ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی
 • اکولوژی
 • مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
 • طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی
 • مدیریت سازمانی و منابع انسانی
 • حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
 • نو آوری و ارتباطات
 • کاربرد ریاضیات در کشاورزی
 • ریاضی ۱

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
در گوگل محبوب میکنم