پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc , , 885 بازدید 6 ماه قبل

پایان نامه سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم (ABC)

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم (مطالعه موردی گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک)

این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته رشته حسابداری می باشد که به بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم و ارائه راهکار مناسب می پردازد.هدف اصلی این پایان نامه مطالعه موردی گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک می باشد.مطالعه این پایان نامه می تواند برای نگارش پایان نامه شما با موضوعی مشابه موضوع فوق بسیار مفید باشد.

چکیده:
سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.
همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی ۸۳-۸۴ شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۱۳ فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران داخلی شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.
مقدمه:
تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی کارکرد بنگاههای اقتصادی و سازمانها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، اهمیت یافتن، اعمال مدیریت فعالیتها و حیاتی بودن پاسخگوئی به نیاز مشتریان از طریق تلفیق مناسب کیفیت و سود مورد انتظار، مسئولیت و نقش سیستمهای هزینه‌یابی را بطور ریشه‌ای دگرگون کرده است.
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان می‌دهد که هر دو گروه تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات، از سیستمهای فعلی هزینه‌یابی ناراضی بوده و روش تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به محصولات نیز به نحوی موثر در ایجاد این نارضایتی مدیران موثر است. بهرحال، اغلب مدیران توجه دارند، که برآورد و پیش‌بینی هزینه‌های بلندمدت شامل تخصیص هزینه‌های سربار به بهای تمام شده محصولات، عمل مفید و قابل قبولی است که می‌تواند انجام دهند.
سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، نتیجه تلاش حسابداران مدیریت، برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات و شناخت فعالیتهای دارای ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعالیتهای بی‌ارزش و همچنین افزایش دقت هزینه‌یابی است. این سیستم علاوه بر اندازه‌گیری صحیح بهای تمام شده، قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است.
بیان مساله:
در توسعه پایدار اقتصادی، ایجاد نظامهای صنعتی، رونق هر چه بیشتر بانکداری، بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در تولید، موجب شد که یک تخصص به تنهایی نتواند امور یک موسسه بزرگ را اداره نماید و این امر نیاز به سیستم حسابداری کاملتری را افزایش داد. همزمان و همراه با تحول و تکامل ابزارها و شیوه‌های تولید، در سالهای بعدی روشها و شیوه‌های هزینه‌یابی پیشرفته‌ای ابداع و بکار گرفته شده که هزینه عملیات را بدرستی شناسائی، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی نموده و بدین ترتیب بهای تمام شده محصولات و خدمات را با دقتی قابل قبول تر تعیین کند.
اطلاعاتی که توسط حسابداران صنعتی فراهم شده،مدیران موسسات را قادر می‌سازد که عملیات مختلف و هزینه‌ها را کنترل، عملکرد مدیران اجرایی و سرپرستان فعالیت‌های مختلف را بدرستی ارزیابی و برنامه‌های آتی فعالیتهای تولیدی موسسه را با دقت بیشتر تهیه نماید.
حسابداری بهای تمام شده را می‌توان به عنوان بازوی مدیریت جهت برنامه‌ریزی و کنترل عملیات و فعالیتهای اقتصادی سازمان تلقی نمود. در حقیقت اطلاعات بهای تمام شده، مدیریت را به ابزاری جهت برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملیات مجهز می‌نماید. این اطلاعات در مرحله کنترل به ارزیابی نتایج و بازدهی ناشی از فعالیتهای گذشته و در مرحله برنامه ریزی جهت بودجه نمودن هزینه‌های آتی یا پیش‌بینی هزینه‌های مربوط به مواد، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، مدیریت را یاری می‌دهند.
سیستم حسابداری صنعتی در ایران علی‌رغم گذشت بیش از ۵۰ سال از ورود حسابداری به شکل امروزی تا به حال نتوانسته است در صنایع، استقرار یابد. و این مساله به حدی است که شرکتها برای محاسبه بهای تمام شده از نرخ یگانه‌ای استفاده می‌نماید و با توجه به این که تصمیم‌گیران نیاز به اطلاعات مربوط و با اهمیت جهت تصمیم‌گیری در خصوص تعیین قیمت فروش محصولات خود دارند، بررسی و تحقیق در حوزه حسابداری مدیریت یا تاکید بر روشهای هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات سودمند و مربوط‌تری جهت تصمیم‌گیری فراهم نماید.
اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر مجموعه اهداف علمی و کاربردی زیر را مد نظر دارد، اهداف علمی شامل:
تعیین مبنای نظری مرتبط با مبحث حسابداری مدیریت با تاکید بر روشهای هزینه‌یابی و مقایسه آن و ارائه وجود افتراق و تشابه آنها به عنوان اهداف علمی تحقیق حاضر مدنظر می‌باشد.
اهداف کاربردی عبارتند از فراهم نمودن شواهد لازم و کافی جهت تدارک اطلاعات مربوط و سودمند برای تصمیم‌گیران درون و برون سازمانی، مدیران شرکت مورد تحقیق، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سهامداران و سرمایه‌گذاران شرکت مورد تحقیق، موسسات علمی و پژوهشی و دانشگاهی به منظور آگاهی از انطباق مبانی نظری با واقعیات محیطی می‌باشد.
اهمیت موضوع تحقیق:
اصولا هدف هر واحد صنعتی حداکثر کردن سود یا به عبارتی کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها می‌باشد و وظیفه حسابداری صنعتی محاسبه بهای تمام شده است. بهای تمام شده نقش اساسی در واحدهای اقتصادی باز می‌کند با توجه به این که تحقیقات مناسب و منسجم در زمینه حسابداری مدیریت بر اساس تکنیک‌های نوین (هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت) انجام نگرفته است و به دلیل علاقه وافر در امر انجام سیستم ABC، موضوع پایان‌نامه به ارزیابی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و اجرای عملی آن در کارخانه نورد آلومینیوم اختصاص داده شده است.
فرضیه‌های تحقیق:
بین اطلاعات بهای تمام شده بر اساس سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC با سیستم سنتی تفاوت معناداری وجود دارد.
اطلاعات بهای تمام شده بر اساس سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC در مقایسه با سیستم سنتی تاثیر بیشتری بر تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان دارد.
تعاریف عملیاتی:
بهای تمام شده: عبارت است از مجموع ارزش عوامل تخصیص داده شده به تولید یک محصول.
هزینه‌های تولیدی: عبارت است از هزینه‌هایی که برای ساخت یک واحد محصول بکار می‌رود که شامل دستمزد مستقیم، مواد مستقیم و سربار ساخت می‌باشد.
مواد مستقیم: هر نوع موادی که برای تولید مستقیما بکار می‌رود و یک جزء اصلی و قابل شناسائی محصول تکمیل شده را تشکیل می‌دهد مواد مستقیم نامیده می‌شود.
دستمزد مستقیم: حقوق و دستمزد کارکنانی که بطور مستقیم در تولید محصول دخالت دارند و مواد مستقیم را به محصول تبدیل می‌کنند، دستمزد مستقیم نامیده می‌شود.
سربار ساخت: تمام هزینه‌های منظور شده در جریان تولید به جزء مواد مستقیم و دستمزد مستقیم، به عنوان سربار کارخانه تلقی می‌شود، از قبیل مواد غیر مستقیم، دستمزد غیر مستقیم و سایر هزینه‌های غیر مستقیم تولیدی.
تخصیص هزینه‌ها: عبارت است از منظور نمودن هزینه‌ها به حساب هر یک از محصولات.
نرخ جذب سربار: نرخی است که بر اساس آن هزینه‌های سربار ساخت به محصولات تخصیص داده می‌شود.
هزینه‌یابی: عبارت است از ردیابی هزینه‌های تولیدی جهت تخصیص آنها به محصولات.
هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC): یک سیستم جدید هزینه‌یابی است که در آن با استفاده از فعالیتهای تعریف شده و محرکهای هزینه مربوط به فعالیتها هزینه‌های سربار به محصولات تخصیص می‌یابد.
فعالیت: مجموعه‌ای از چند وظیفه که در تولید یک محصول هدف مشترکی را دنبال می‌کند.
محرک هزینه: عبارت است از یک رویداد یا فعالیت که منجر به وقوع هزینه می‌شود به عبارت دیگر یک محرک هزینه نشاندهنده میزان استفاده یک محصول از یک فعالیت خاص است.
حسابداری بهای تمام شده:
حسابداری بهای تمام شده به منظور مقاصد گوناگون، اقدام به تولید اطلاعات مرتبط با هزینه‌ها می‌نماید، به عبارتی حسابداری بهای تمام شده به عنوان یک رشته از رویه‌ها و قواعد منظم برای ثبت و گزارش کردن اندازه‌گیری‌های مرتبط با هزینه‌های ساخت کالا و ارائه خدمات به شکل تفضیلی تعریف شده است
اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن:
اطلاعات یک اصطلاح کمی است که برای توصیف داده‌های سودمند، بکار برده می‌شود، تاکید بر اطلاعات حسابداری و عموماً اطلاعات بهای تمام شده اساساً به خاطر نقشی است که این اطلاعات در امر تصمیم‌گیری بر عهده دارند در اوضاع و احوال کنونی به اطلاعات بهای تمام شده به عنوان عاملی که از طریق فراهم آوردن اطلاعات سودمند باعث بهبود در کیفیت تصمیم‌گیری می‌شود
نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
اهمیت و نقش اطلاعات حسابداری مانند دیگر اطلاعات افزایش داشتنی‌ها یا کاهش احتمال اشتباه است. اطلاعات حسابداری بر خلاف اطلاعات ذهنی، اطلاعاتی کمی و قابل رسیدگی می‌باشد، که معمولاً در امر تصمیم‌گیری مدیران کمک موثری می‌نماید. بیشتر مدیران با وجود داشتن اطلاعات ذهنی زیاد برای اطلاعات حسابداری اهمیت و اعتبار بیشتری قائل هستند
بخشهای سیستم حسابداری بهای تمام شده:
بطور کلی دو قسمت عمده در یک سیستم حسابداری بهای تمام شده وجود دارد که بعنوان زیر مجموعه حسابداری بهای تمام شده قرار می‌گیرد آن قسمت که وظیفه تهیه اطلاعات را برای استفاده کنندگان برون سازمانی به عهده دارد که اصطلاحا حسابداری مالی گویند و آن قسمت که این وظیفه را برای استفاده کنندگان درون سازمانی انجام می‌دهد حسابداری مدیریت نامیده می‌شود.
ماهیت حسابداری بهای تمام شده:
در واقع حسابداری بهای تمام شده، مدیریت را با اطلاعات حسابداری مجهز می‌نماید، تا مدیریت بتواند با توجه به اطلاعات در امر برنامه‌ریزی سازماندهی، هماهنگی، کنترل، و ارزیابی عملیات، در مرحله برنامه‌ریزی حسابداری بهای تمام شده با آینده سر و کار دارد. مدیریت در جهت بودجه نمودن هزینه‌های آتی یا از پیش تعیین شده می‌تواند از اطلاعات حسابداری بهای تمام شده کمک بگیرد. تعیین قیمت‌ها در جهت کمک به تشریح سودی که در نتیجه تحمل چنین هزینه‌ها و مخارجی بدست می‌آید
نتیجه‌گیری و پیشنهادات:
در این فصل ابتدا نتایج بدست آمده در طول تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نتایج با تبیین اهمیت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) و مقایسه آن با روش فعلی بهای تمام شده کارخانه مورد مطالعه، بدست آمده است. که نتایج بدست آمده از فصل چهارم را با توجه به هدف پژوهش مورد بحث قرار می‌دهد. سپس محدودیتها و پیشنهادات ارائه گردیده است.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به ماهیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) و تاریخچه بوجود آمدن این سیستم هزینه‌یابی و سیر تکاملی و پیشرفت استفاده از ABC می‌توان برای تمامی گروههای صنعتی (تولیدی ـ خدماتی) دنیا از این روش استفاده نمود، اما با توجه به معیارهای استفاده از این روش هزینه‌یابی می‌بایست که پس از بررسی امکان بکارگیری هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، اقدام به پیاده‌سازی سیستم نمود.
با توجه به نتیجه فرضیه اول، همانطور که انتظار می‌رفت، سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت روش تسهیم مناسبتری نسبت به سیستم سنتی هزینه‌یابی ارائه می‌نماید و نتایج بدست آمده نشانگر ارتباطی معنادار بین سیستم هزینه‌یابی سنتی و سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت می‌باشد. که این نتیجه نشانه روشنی از لزوم استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در صنایع آلومینیومی کشور می‌باشد، که با توجه به حرکت رو به رشد کشور در عرصه‌های جهانی و طرحهای توسعه‌ای کشور و همچنین افزایش رقابت بین سازندگان و تولیدکنندگان محصولات، استفاده از اطلاعات صحیح و دقیق برای تصمیم‌گیری سریعتر الزام‌آور گردیده است.
با توجه به فرضیه دوم به این نتیجه می‌رسیم که سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت می‌تواند یکی از راه حلهای مدیریت برای رسیدن به تصمیم‌گیری صحیح و دقیق باشد که با پیاده‌سازی و طراحی این سیستم نیاز اطلاعاتی سیستم مدیریت برطرف گردیده و افق روشنتری برای سودآوری شرکت پیش‌بینی می‌گردد.

شما میتوانید فایل اصلی این پایان نامه را با فرمت Word در یک فایل فشرده دانلود کنید.باید حتما نرم افزار WinRar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.امیدوارم دانلود و مطالعه این پایان نامه کمک بسیار زیادی به مخاطبین سایت میهن داکیومنت کرده باشد.ما منتظر نظرات شما در مورد این پایان نامه هستیم.

نوع فـایــل : Word

حجم فایل : 1/31 MB

قیـــمـــت : رایگان

مــنـبـــــع : میهن داکیومنت

دانلود با لینک مستقیم

دانلود با لینک کمکی

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mihandoc بدون نظر 1336

شرح مختصر :

پایان نامه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران می پردازد.مطالعه این پایان […]

Mihandoc بدون نظر 463

شرح مختصر :

پایان نامه رابطه اندازه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار […]

Mihandoc بدون نظر 1362

شرح مختصر :

پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها شرح مختصر : پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری این پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی می باشد که عملکرد مالی بانک کشاورزی استان اردبیل را مورد بررسی قرار می دهد.مطالعه این پایان نامه میتواند برای نگارش پایان نامه شما […]
در گوگل محبوب میکنم