پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc بدون نظر 274 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل پایان نامه حاضر، بالغ بر ۲۸۷ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه […]

Mihandoc بدون نظر 381 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه سازوکارهای راهبردی شرکت و سرمایه فکری پایان نامه بررسی عوامل تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبردی شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران پایان نامه حاضر، در ۲۶۸  صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی عوامل تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبردی شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران پرداخته است.این […]

Mihandoc بدون نظر 1643 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه رابطه بین ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد […]

Mihandoc بدون نظر 693 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه گزارشگری سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل چکیده : این پژوهش در مورد مشکلات اجرای حسابرسی صورت های مالی موسسات غیر انتفاعی ( شهرداری های استان کردستان وآذربایجان غربی ) ازدیدگاه حسابرسان موسسات حسابرسی که به عنوان یکی از شهروندان جامعه محسوب می […]

Mihandoc بدون نظر 1093 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی ارتباط بین رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق […]

Mihandoc بدون نظر 666 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن سود پایان نامه بررسی عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته رشته حسابداری می باشد که به بررسی عوامل موثر در […]

Mihandoc بدون نظر 487 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که به تحلیل و بررسی ارتباط بین خطای پیش […]

Mihandoc بدون نظر 590 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه محتوای کیفیت سود طی چرخه عمر شرکتها پایان نامه بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می پردازد.هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین محتوای […]

Mihandoc بدون نظر 968 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که به تحلیل و بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها می پردازد. هدف اصلی این تحقیق این است که آیا […]

Mihandoc بدون نظر 1041 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه چکیده هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات ۹۴ شرکت طی ۶ سال از سال ۸۳ […]در گوگل محبوب میکنم