پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc بدون نظر 98 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

تطابق مدیر ارشد اجرایی موسسه و تئوری نمایندگی شرح مختصر : ما در این مقاله مشکل تطابق بین موسسات و مدیران ارشد اجرایی را که مدلی توسعه یافته از مدل عمومی مالک کارگزار هلمسترم و میلگرام ۱۹۸۷ است را مطالعه می کنیم. در مدل ایشان حساسیت بهینه عملکرد در ریسک موسسه و ریسک گریزی نماینده […]

Mihandoc بدون نظر 255 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

تجزیه و تحلیل سیستم شرح مختصر : برای آشنایی بیشتر با سیستم و تجزیه وتحلیل سیستم باید ادبیات سیستم بررسی شودکه در ابتدا مختصری از تا ریخچه جهان بینی های مربوطه را میاوریم و سپس به تعریف سیستم خواهیم پردا خت . ۱-تاریخچه جهان بینی ها در تاریخ بشر عمدتاً دو مسیر فکری داشته است خط […]

Mihandoc بدون نظر 193 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

تجارت بین المللی شرح مختصر : هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت […]

Mihandoc بدون نظر 138 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

تأثیرمحیط بر رفتار مشتری شرح مختصر : برای توسعه یک رقابت تبلیغانی برای قهرمان آمریکایی، خط تولید جین های سنگ شورwrangler ، انجمن او تحقیقات روانشناسی را برای فهم ارتباط مشتریان با لباس های جین شروع کرد واینکه چگونه wrangler این ارتباط را بوجود می آورد . بعد ازانجام چندین مصاحبه ۴۵ دقیقه تا یک […]

Mihandoc بدون نظر 81 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش شرح مختصر : بدون شک در حرکت به سمت جهانی شدن، کیفیت یک عامل تاثیرگذار است. در روند توسعه صنعت و بازرگانی، یکپارچگی اقتصاد جهانی و رشد و اشباع بازار، کیفیت نقش اصلی را ایفا کرده و یکی از مهمترین عامل های رقابت سازمان و موفقیت در بازارهای […]

Mihandoc بدون نظر 80 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

بررسی ارتباط میان مدیریت تحول تکنولوژی اطلاعات شرح مختصر : شاید مهم ترین و مشکل ترین فرایند در هر سازمان ایجاد تحول و تغییر در سازمان باشد چرا که در محیط ‏متغیر امروزی سازمان ها بایستی با توجه به تغییرات محیط متحول شده و از خود واکنش نشان دهند در غیر ‏این صورت در ورطه […]

Mihandoc بدون نظر 111 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران شرح مختصر : باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای اخیر بوده است درمقاله […]

Mihandoc بدون نظر 128 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی شرح مختصر : بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « […]

Mihandoc بدون نظر 2110 ۲۴/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

مدیریت بحران شرح مختصر : برخی صاحب نظران ، مدیریت را هنر انجام امور به وسیله ی دیگران توصیف کرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأکید ورزیده اند.گروهی دیگر مدیریت را در قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و… بیان نموده اند . بعضی هم مدیریت […]

Mihandoc بدون نظر 648 ۲۴/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

مدیریت مشارکتی شرح مختصر : فکر مدیریت مشارکتی ابتدا توسط نویسندگان آمریکایی مطرح شد و برای اولین بار در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا به سازمانهای تجاری ، آمریکا و اروپا راه یافت . در حقیقت تحقیقات آرجریس ، مک گریگور و لیکرت ، منبع تفکر مدیریت مشارکتی در اقصی نقاط دنیا […]در گوگل محبوب میکنم