پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc بدون نظر 170 ۱۶/۰۸/۱۳۹۶

شرح مختصر :

دانلود نمونه سوال پیام نور رشته مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی حشره شناسی و دفع آفات اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی علفهای هرز و کنترل آن ها اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی زراعت غلات (گرایش زراعت) مبانی برنامه ریزی آموزشی ارتباطات و نوآوری […]

Mihandoc بدون نظر 160 ۱۶/۰۸/۱۳۹۶

شرح مختصر :

دانلود نمونه سوال پیام نور درس زراعت غلات (گرایش زراعت) پنل دانلود کد درس: ۱۴۱۱۳۵۹ دانلود نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال ۹۲-۹۳ نیمسال دوم درس زراعت غلات (گرایش زراعت)دانلود دانلود نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال ۹۳-۹۴ نیمسال تابستان درس زراعت غلات (گرایش زراعت)دانلود دانلود نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال ۹۴-۹۵ نیمسال اول […]در گوگل محبوب میکنم