پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc بدون نظر 200 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

مقابله با فرار مالیاتی شرح مختصر : جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شودبه منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در ۱۳۵ کشور دنیا پیاده […]

Mihandoc بدون نظر 172 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران شرح مختصر : صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح تسلیم و رسید دریافت نماید. حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح نیز تکلیف دارد پس […]

Mihandoc بدون نظر 192 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

قانون مالیاتهای مستقیم شرح مختصر : مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد. در کوتاه […]

Mihandoc بدون نظر 235 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

تحقیق درباره مالیات شرح مختصر : در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در […]

Mihandoc بدون نظر 145 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

اصول حاکم بر اسناد تجاری شرح مختصر : اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات […]

Mihandoc بدون نظر 101 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

حسابداری پیمان های بلندمدت شرح مختصر : از جمله مهم ترین نوع درامدهای چند دوره ای،فعالیت در قالب پیمان های بلند مدت است که عمده ی کاربرد ان در شرکت های پیمانکاری است. پیمان های بلند مدت پیمانی است که برای طراحی،تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه ی خدمات منعقد می […]

Mihandoc بدون نظر 178 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

آشنایی با حسابداری شرح مختصر : بنگاه اقتصادی: درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند. رویدادهای اقتصادی یا مالی: وقایعی هستند که با خرید، تولید، توزیع و […]

Mihandoc بدون نظر 564 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

محاسبه انحرافات در نرم افزار اکسل شرح مختصر : محاسبه انحرافات مواد ، دستمزد و سربار در نرم افزار اکسل یکی از دغدغه‌های فکری دانشجویان حسابداری در فراگیری مفاهیم و روش‌های محاسباتی حسابداری بها ( صنعتی) معمولاً در مبحث هزینه یابی استاندارد و به ویژه در قسمت انحرافات از استانداردها بروز می‌کند، چرا که حجم […]

Mihandoc بدون نظر 999 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

بودجه عملیاتی در نرم افزار اکسل شرح مختصر : پروژه بودجه عملیاتی در نرم افزار اکسل بطور کلی بودجه یک برنامه مالی است . شامل کلیه فعالیتهای عملیاتی و مالی بوده که برای یک دوره معین ( معمولاً یک سال مالی ) در نظر گرفته می شود. بودجه جامع شامل بودجه عملیاتی و بودجه مالی […]

Mihandoc بدون نظر 235 ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

شرح مختصر :

بودجه جامع در نرم افزار اکسل شرح مختصر : طراحی بودجه جامع در نرم افزار اکسل بودجه جامع برنامه های مالی و عملیاتی بنگاه برای یک دوره زمانی اتی است که در قالب مجموعه ای از صورت های مالی خلاصه شده و در بر گیرنده کلیه عملیات و سطوح مدیریت واحد تجاری است .به عبارت […]در گوگل محبوب میکنم