پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc بدون نظر 552 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام پایان نامه بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام […]

Mihandoc بدون نظر 1641 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه رابطه بین ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد […]در گوگل محبوب میکنم