پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc بدون نظر 907 ۱۴/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم (ABC) بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم (مطالعه موردی گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک) این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته رشته حسابداری می باشد که به بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم و ارائه […]در گوگل محبوب میکنم