پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc بدون نظر 552 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام پایان نامه بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام […]

Mihandoc بدون نظر 972 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه پیش بینی سود هر سهم و بازدهی سهام پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر […]

Mihandoc بدون نظر 843 ۱۶/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و سود آتی پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که به تحلیل عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار […]

Mihandoc بدون نظر 835 ۱۶/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار بورس   این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که به بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.هدف […]در گوگل محبوب میکنم