میهن داکیومنت

پایان نامه ، پروژه ، مقاله ، جزوات

مهدی.س بدون نظر 613 ۰۵/۰۳/۱۳۹۵

سود آتي

شرح مختصر :

پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که به تحلیل عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران می پردازد.هدف اصلی این پایان نامه مطالعه موردی تغییرات […]

در گوگل محبوب میکنم