پروژه و مقاله | میهن داکیومنت

Mihandoc بدون نظر 438 ۲۲/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که به بررسی و پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس […]

Mihandoc بدون نظر 843 ۱۶/۰۵/۱۳۹۶

شرح مختصر :

پایان نامه عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و سود آتی پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که به تحلیل عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار […]در گوگل محبوب میکنم